SẢN PHẨM > SẢN PHẨM HIỆN HÀNH

PEGCYTE

Pegfilgrastim

Bơm riêm đóng sẵn, Bột...

PEGNANO

Peginterferon alfa 2a

Bơm tiêm đóng sẵn, bột...

FERONSURE

Interferon alfa 2a người tái...

Bơm tiêm đóng sẵn, bột...

FICOCYTE

Filgrastim

Bơm tiêm đóng sẵn, bột...

Phó Chủ tịch Quốc hội...

Chiều 31-1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính...

CPhI Worldwide 2013 – Frankfurt,...

Well-known as an international interactive company in the biopharmaceutical market, Nanogen Biopharmaceutical...