SẢN PHẨM > SẢN PHẨM TRỊ LIỆU

FERONSURE

Interferon alfa 2a người tái...

Bơm tiêm đóng sẵn, bột...

FICOCYTE

Filgrastim

Bơm tiêm đóng sẵn, bột...

NANOKINE

Erythropoietin Alfa người tái...

Bơm tiêm đóng sẵn, bột...

‹ trang trước  1  2  

Phó Chủ tịch Quốc hội...

Chiều 31-1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính...

CPhI Worldwide 2013 – Frankfurt,...

Well-known as an international interactive company in the biopharmaceutical market, Nanogen Biopharmaceutical...