Vaccine và kháng thể điều trị Covid-19

Vaccine và kháng thể điều trị Covid-19

Vaccine và kháng thể điều trị Covid-19

Vaccine và kháng thể điều trị Covid-19

Vaccine và kháng thể điều trị Covid-19

Vaccine và kháng thể điều trị Covid-19

Home Vaccine và kháng thể điều trị Covid-19 Vaccine và kháng thể điều trị Covid-19
NANOCOVAX
Sắp ra mắt

NANOCOVAX là vaccine Covid-19 do Nanogen nghiên cứu và phát triển dựa trên công nghệ DNA/protein tái tổ hợp, đã hoàn thiện thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật với độ an toàn và khả năng sinh miễn dịch cao. Vaccine bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người từ tháng 12/2020.

Xem thêm

Sản phẩm