Sản phẩm OTC

Sản phẩm OTC

Sản phẩm OTC

Sản phẩm OTC

Sản phẩm OTC

Sản phẩm OTC

Home Sản phẩm OTC Sản phẩm OTC

Đang lưu hành
Xem thêm

Đang lưu hành
Xem thêm
NANOCOVI PLUS

NANOCOVI PLUS

Protein trung hòa virus

Đang lưu hành

Hộp 1 chai 10 mL

Hộp 1 chai 20 mL

Dung dịch xịt mũi NANOCOVI PLUS có chứa protein trung hòa virus, giúp làm sạch, giữ ẩm và ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp. Qua các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, NANOCOVI PLUS được chứng minh có khả năng trung hòa virus SARS-CoV-2, giúp làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm.

Xem thêm

Sản phẩm