Bắt đầu tiêm mũi 2 - Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin NANOCOVAX

Bắt đầu tiêm mũi 2 - Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin NANOCOVAX

Bắt đầu tiêm mũi 2 - Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin NANOCOVAX

Bắt đầu tiêm mũi 2 - Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin NANOCOVAX

Bắt đầu tiêm mũi 2 - Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin NANOCOVAX

Tin tức

Trang chủ Tin tức

Bắt đầu tiêm mũi 2 - Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin NANOCOVAX

Vào ngày 26/3 vừa qua, 38 người tình nguyện đã được tiêm mũi 2 của Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin Covid-19 Nanocovax tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức, Long An do Viện Pasteur chủ trì. Mũi 2 được thực hiện sau 28 ngày kể từ mũi tiêm đầu tiên.
Với kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đến thời điểm hiện tại, tất cả các chuyên gia, đại diện Bộ Y tế đều rất lạc quan cho rằng nếu thuận lợi, thậm chí cuối quý 3/2021 sẽ hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3 đối với vaccine Nanocovax của công ty Nanogen.