Chương trình tặng sách Sinh học phân tử của tế bào 2014

Chương trình tặng sách Sinh học phân tử của tế bào 2014

Chương trình tặng sách Sinh học phân tử của tế bào 2014

Chương trình tặng sách Sinh học phân tử của tế bào 2014

Chương trình tặng sách Sinh học phân tử của tế bào 2014

Tin tức

Trang chủ Tin tức

Chương trình tặng sách Sinh học phân tử của tế bào 2014

Công ty Nanogen đã ra mắt chương trình tặng sách Sinh học Phân tử của Tế bào cho đại diện của 11 trường Đại học trong ngày hội "Sinh viên và doanh nghiệp" tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 10 vừa qua. Mỗi trường được nhận 20 cuốn sách (bản tiếng Việt) cho thư viện của mình. Nanogen cũng sẽ gửi sách đến  các trường và viện nghiên cứu khác trên cả nước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu sử dụng. Ngoài ra một số sách sẽ được dùng làm phần thưởng riêng cho các sinh viên và giảng viên ưu tú.

Một số nhà khoa học ở công ty Nanogen, trong đó có Tổng giám đốc TS. Hồ Nhân, đang chuẩn bị giảng dạy một khóa Sinh học Phân tử của Tế bào cùng với các giảng viên ở ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, với tài liệu từ cuốn sách và nhiều phim ảnh minh họa do GS. Lodish gửi từ Mỹ. Quý vị quan tâm có thể liên lạc với chúng tôi nếu muốn tham gia vào chương trình phát tặng sách hoặc bắt đầu các khóa học về Sinh học Phân tử tế bào tại Việt Nam.

 
TS. Đỗ Minh Sĩ, Đại diện Công ty Nanogen giới thiệu về nội dung cuốn sách

 Phát tặng sách cho Đại diện các trường Đại học và Cao đẳng tại TP HCM