Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' Nanocovax chuẩn bị “cán đích”

Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' Nanocovax chuẩn bị “cán đích”

Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' Nanocovax chuẩn bị “cán đích”

Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' Nanocovax chuẩn bị “cán đích”

Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' Nanocovax chuẩn bị “cán đích”

Tin tức

Trang chủ Tin tức

Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' Nanocovax chuẩn bị “cán đích”

Theo bài đăng báo Thanh Niên ngày 05/07/2021,

Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng vắc xin Nanocovax của Công ty Nanogen chuẩn bị “cán đích”, rất nhiều kỳ vọng được đặt vào vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' đầu tiên khi cuộc chiến chống đại dịch này đang ngày càng cam go.