LỄ KÝ KẾT BẢO HIỂM CHO NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VẮC XIN COVID-19

LỄ KÝ KẾT BẢO HIỂM CHO NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VẮC XIN COVID-19

LỄ KÝ KẾT BẢO HIỂM CHO NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VẮC XIN COVID-19

LỄ KÝ KẾT BẢO HIỂM CHO NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VẮC XIN COVID-19

LỄ KÝ KẾT BẢO HIỂM CHO NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VẮC XIN COVID-19

Tin tức

Trang chủ Tin tức

LỄ KÝ KẾT BẢO HIỂM CHO NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VẮC XIN COVID-19

Một trong những thắc mắc lớn nhất của người dân khi đăng ký tham gia thử nghiêm lâm sàng vắc xin Covid-19 là quyền lợi bảo hiểm của người tình nguyện. 
Với phương châm đặt sự an toàn của người tình nguyện là ưu tiên hàng đầu, sáng nay ngày 16/12 Công ty Nanogen đã ký kết hợp đồng “Bảo hiểm trách nhiệm chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nano Covax” với Công ty Bảo hiểm Quân đội MIC.


Theo đó, người tình nguyện được bảo hiểm chi trả cho trường hợp có xảy ra tai biến và các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe do vắc xin gây ra. Mũi vắc xin Nano Covax đầu tiên sẽ được tiêm trên người vào ngày mai 17/12.

-------------------

Xem thông tin chi tiết về thử nghiệm lâm sàng tại: https://nanogenpharma.com/tin-tuc/tuyen-tinh-nguyen-vien-tham-gia-thu-nghiem-lam-sang-vaccine-covid19-cong-ty-nanogen-144.html

Đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng tại: https://nanogenpharma.com/vaccine-covid-19