Vaccine Covid-19 của Việt Nam – Nano Covax được đăng tải trên trang web chính thức của Tổ chức Y tế thế giới

Vaccine Covid-19 của Việt Nam – Nano Covax được đăng tải trên trang web chính thức của Tổ chức Y tế thế giới

Vaccine Covid-19 của Việt Nam – Nano Covax được đăng tải trên trang web chính thức của Tổ chức Y tế thế giới

Vaccine Covid-19 của Việt Nam – Nano Covax được đăng tải trên trang web chính thức của Tổ chức Y tế thế giới

Vaccine Covid-19 của Việt Nam – Nano Covax được đăng tải trên trang web chính thức của Tổ chức Y tế thế giới

Tin tức

Trang chủ Tin tức

Vaccine Covid-19 của Việt Nam – Nano Covax được đăng tải trên trang web chính thức của Tổ chức Y tế thế giới

Thông tin về vaccine Covid-19 của Nanogen – Nano Covax được đăng tải trong Hệ thống dữ liệu về các vắc xin Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới WHO.

Hệ thống dữ liệu của WHO cung cấp thông tin về thành phần, liều dùng, khoảng cách các mũi tiêm, đường dùng, nhà sản xuất và giai đoạn thử nghiệm của các vắc xin đang trong thử nghiệm tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng trên toàn thế giới, được cập nhật mỗi 2 tuần. Thông tin được kiểm tra chéo với các nguồn dữ liệu khoa học như Cochrane vaccine mapping tool, Pubmed, ClinicalTrials.gov,…

Quý vị quan tâm có thể tải tệp thông tin bằng cách truy cập vào link:

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines?fbclid=IwAR0esiRfThYrKQ4s8oRk8SNCqJd6AdWEdYdxfMk5CJOSld-kv5wo63NjihM

Ngoài ra, thông tin cụ thể về Thử nghiệm lâm sàng được đăng tải trên trang web ClinicalTrials.gov. Đây là trang web được điều hành bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ và là cơ sở dữ liệu thử nghiệm lâm sàng lớn nhất thế giới, chứa thông tin đăng ký của hơn 329.000 thử nghiệm từ 209 quốc gia. Thông tin chi tiết xem tại: https://bit.ly/38jE1i0