Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Home Tuyển dụng

Nộp đơn tới văn phòng::

Lô E2a-1, E2a-2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nộp qua email:

Ms Huyen – Tel: 0934317989 

huyenttt@nanogenpharma.com

Ms Hong

thuhong@nanogenpharma.com

Liên hệ

Phòng Nhân sự SĐT: +84 28 7108 9688 - Line: 216