Sales admin

Sales admin

Sales admin

Sales admin

Sales admin

Tuyển dụng

Home Tuyển dụng

Sales admin

Apply now
Apply now

Nộp đơn tới văn phòng::

Lô E2a-1, E2a-2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nộp qua email:

Ms Hieu

hieupham.hr@nanogenpharma.com

Ms Hong

thuhong@nanogenpharma.com

Liên hệ

Tin tuyển dụng khác