Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Trang chủ Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN

Địa chỉ:

  • Lô E2a-1, E2a-2 Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lô I-5C Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 7108 9688

Fax: (+84) 283 730 9963

Email: info@nanogenpharma.com

 

Nghiên cứu và phát triển

Dr. Đỗ Minh Sĩ – Giám đốc R&D  
Tel: +84 28 3730 9931 - Ext: 108
minhsi@nanogenpharma.co

Nhà máy Sản xuất

Mr. Võ Văn Đức – Giám đốc sản xuất
Tel: +84 28 7108 9688 - Ext: 205
duc.vo@nanogenpharma.com

 

Tài chính – Đầu tư

Mr. Shin Dongmin – Giám đốc tài chính
Tel: +84 28 7108 9688 - Ext: 205
edward.shin@nanogenpharma.com

Kinh doanh trong nước

Mrs. Nguyễn Minh Uyên – Trưởng phòng
Tel: +84 28 7108 9688 - Ext: 213
uyennm@nanogenpharma.com

Kinh doanh quốc tế

Mr. Parikh Palak Umakant – Trưởng phòng
Tel: +84 28 7108 9688 - Ext: 218
palak@nanogenpharma.com

Truyền thông - Marketing

Ms. La Thụy Vy – Trưởng phòng
Tel: +84 28 7108 9688 - Ext: 221
thuyvy.la@nanogenpharma.com

Y khoa

BS. Nguyễn Phương Thủy – Trưởng phòng
Tel: +84 28 7108 9688 - Ext: 209
phuongthuy@nanogenpharma.com

Quy chế

Mrs. Nguyễn Lan Hương – Trưởng phòng
Tel: +84 28 7108 9688 - Ext: 233
lanhuong.nguyen@nanogenpharma.com

Hành chính nhân sự

Mrs. Lê Thị Thu Hồng - Trưởng phòng
Tel: +84 28 7108 9688 - Ext: 216
thuhong@nanogenpharma.com