Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Home Tuyển dụng

Chào mừng đến với Nanogen!

Công nghệ tiên phong là trung tâm mọi hoạt động của công ty. Chúng tôi khuyến khích mọi người thử nghiệm và phát triển suy nghĩ sáng tạo để tìm ra được những giải pháp thực tế.

VƯƠN XA!

Chúng tôi đang tìm kiếm những con người tài năng, có trách nhiệm và tận tâm, với tinh thần không ngừng đổi mới và tham vọng bay cao cùng Nanogen. Chúng tôi đang nỗ lực để phát huy tiềm năng con người bằng văn hóa truyền cảm hứng và trao quyền tại công ty.

Phát triển sự nghiệp

Các chính sách phát triển công việc và nghề nghiệp luôn được chú trọng tại Nanogen. Các nhà khoa học thường xuyên được cập nhật kiến thức, tạo điều kiện học hỏi nâng cao trình độ ở cả trong nước và nước ngoài.

Phúc lợi

- Bảo hiểm trọn gói
- Chăm sóc sức khỏe
- Du lịch
- Chương trình đào tạo nâng cao

Văn hóa

Chúng tôi nỗ lực để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hợp tác để mỗi người lao động cảm thấy được trân trọng và tích cực làm việc, tạo ra nhiều giá trị mới cho cộng đồng.

Recruitment